Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí

Zámek Žerotínů je historická, památkově chráněná budova skládající se ze severního, západního a jižního křídla a zámeckého nádvoří.

Postupně od roku 2008 probíhaly projekční práce na rekonstrukce severního a západního křídla. při respektování výsledků konzultací s pracovníky památkové péče, včetně interiéru do společenského sálu, který je využíván pro kulturní akce města.

V současné době je zpracovávána dokumentace pro rekonstrukci jižního křídla, kde bude umístěno galerijní a muzejní centrum.

KLIENT: Město Valašské Meziříčí
REALIZACE PROJEKTU: 2013

Rozsah prací:

  • Studie
  • Projekt pro stavební povolení
  • Projekt pro realizaci stavby
  • Výkon inženýrské činnosti – zajištění vydání územního a stavebního povolení
  • Výkon autorského dozoru