Reference

Zaměření


Průmyslové stavby

Restrukturalizace průmyslu probíhající ve velké části střední a východní Evropy s sebou přinesla příchod řady zahraničních investorů a tím i nových technologií. Vytvářejí se rozsáhlé průmyslové zóny, v nichž jsou umístěné průmyslové stavby a to zejména pro automobilový průmysl a lehký průmysl, kde jsou v poslední době na vzestupu logistická centra a sklady. Společnost v uvedených oblastech intenzivně pracuje spolu s dlouhodobým zaměřením na sklářský průmysl.

Specializujeme se především na:
  • Stavby výrobního charakteru.
  • Sklady a logistika

 

Veřejné a občanské stavby

Projekční příprava veřejných a občanských staveb je jednou ze stěžejních projekčních zaměření společnosti BPprojekt. Je zajištěna ve všech stupních projektové dokumentace nutné pro legislativní povolení veřejných a občanských staveb včetně vypracování studie vlivu stavby na životní prostředí. Dále je vypracovávána dokumentace pro realizaci veřejných a občanských staveb pro jednotlivé dodavatele těchto staveb.

Specializujeme se především na:
  • Stavby administrativního charakteru (pojišťovny, úřady, banky)
  • Zdravotnická a pečovatelská zařízení (nemocnice, domy s pečovatelskou službou, hospice, dětské domovy)
  • Stavby pro školství a sport (MŠ, ZŠ, SŠ, školní kuchyně a jídelny, hřiště)
  • Ubytovací a stravovací zařízení (hotely, motely, penziony, restaurace)
  • Bytové stavby (bytové domy, mansardové nástavby)
  • Památkově chráněné objekty

 

Historie

Společnost BP projekt, s. r. o., je inženýrská a projekční kancelář. Pod daným názvem působí od 1.9.2002 a svou činností navazuje na společnost Báňské projekty Valašské Meziříčí, a.s., která byla založena před více než 50 lety.

Kořeny společnosti sahají až do roku 1948, kdy byla ve Valašském Meziříčí založena projektová složka stavebního oddělení firmy Baťa, která pod různými názvy působila až do roku 1954, kdy v souvislosti s budováním palivo-energetické základny těžkého průmyslu přešla jako „Komplexní projektová skupina“ do Báňských projektů Ostrava. Samostatné projektové středisko se stalo nedílnou součástí mateřského podniku a podílelo se na rozsáhlé výstavbě Ostravsko-Karvinském revíru.

V polovině 80.let donutila snižující se poptávka středisko ve Valašském Meziříčí hledat nové zákazníky. Z původního zaměření – projektování povrchových zařízení dolů se společnost musela přeorientovat na občanskou a průmyslovou výstavbu a pro tyto účely přebudovala celý projektový tým.

Pro zabezpečení některých profesí má společnost vybudovanou síť stále prověřovaných spolupracovníků – standardních subdodavatelů. Společnost má významné postavení především v rámci Zlínského a Moravskoslezského kraje. Aktivity však vyvíjí na celém území ČR.