Rekonstrukce zámku Vsetín

Byly navržené úpravy pro rekonstrukci památkově chráněného zámku. Projekt  se skládá z několika částí. Ty největší úpravy se týkají samotné fasády zámku a átria, kde vzniká bezbariérové opatření. Také oprava hradní zdi a dlážděných ploch.

KLIENT Muzeum regionu Valašško
REALIZACE PROJEKTU: 2020