reprocentrum

PROJEKCE - PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA - UZEMNÍ ŘÍZENÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ - REALIZACE INŽENÝRSKÉ SLUŽBY REALIZACE STAVBY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVEB
PRŮMYSLOVÉ STAVBY OBČANSKÉ A VEŘEJNÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY


Doporučené publikace

Občanské a Veřejné stavby

Projekční příprava veřejných a občanských staveb je jednou z částí projekčních činností společnosti BP projekt, s.r.o. Mezi veřejné a občanské stavby patří školy, nemocnice, polyfunkční budovy, nákupní centra, sportoviště, garáže (podzemní i nadzemní) a administrativní budovy. Patří sem též architektonická a projekční příprava úprav veřejných prostranství (náměstí, návsí, cyklostezek apod.).

Projekční příprava pro občanské a veřejné stavby je zajištěna ve všech stupních projektové dokumentace nutné pro legislativní povolení veřejných a občanských staveb včetně vypracování studie vlivu stavby na životní prostředí. Dále je vypracovávána dokumentace pro realizaci veřejných a občanských staveb pro jednotlivé dodavatele těchto staveb. Při předání objektů veřejných a občanských staveb je vypracovávána dokumentace skutečného provedení stavby, která slouží pro konečného uživatele veřejných a občanských staveb, jako podklad pro užívání objektu.

Administrativní budovy

Investice do administrativních budov přinášejí vysokou efektivitu. Avšak realizace takových projektů vyžaduje brát zřetel na řadu specifik. Například výpočetní technika a moderní technické vybavení patří mezi základní požadavky konceptu administrativní budovy. To má za následek zvýšené nároky na samotný projekční tým, koordinaci projekčních prací a spolupráci se specializovanými firmami.

BP projekt, s.r.o. má s podobnými projekty dlouholeté zkušenosti a poskytuje tak svým klientům profesionální služby ve všech projekčních fázích.

Specializujeme se především na:

Copyright © 2010 BP projekt, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Reference

Občanské stavby

Obytné objekty

Školská zařízení

Zdravotnická zařízení

Sport a rekreace