reprocentrum

PROJEKCE - PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA - UZEMNÍ ŘÍZENÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ - REALIZACE INŽENÝRSKÉ SLUŽBY REALIZACE STAVBY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVEB
PRŮMYSLOVÉ STAVBY OBČANSKÉ A VEŘEJNÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY


Doporučené publikace

Projektová dokumentace pro územní řízení

Po zabezpečení vstupných podkladu a přípravě budoucí stavby, přichází na řadu zpracování dokumentace k územnímu řízení.

Jako integrální součást nabízených služeb proto BP projekt, s.r.o. svým klientům poskytuje komplexní podporu při vyřízení všech potřebných povolení tj. zajištění dokumentace pro územní rozhodnutí.

Dokumentace musí zahrnovat nejen řadu potřebných údajů, ale také urbanistické začlenění stavby do území, její architektonické a hmotné řešení, vzhled, půdorysné uspořádání a mnoho dalších náležitostí, které jsme ve spolupráci s našimi inženýry schopní zabezpečit.

Zabezpečíme Vám:

Copyright © 2010 BP projekt, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Aktuality

Valná hromada AFI zvolila Ing. Martina Zuštíka členem řídícího výboru více ...

Naše společnost se účastnila Konference ředitelů projektových společností 2014 více ...

V srpnu proběhl v naší společnosti kontrolní audit na systém jakosti více ...

4Projects  - Prostředí pro řízení a správu dokumentů více ...

Účast na česko-tureckém podnikatelském fórum více ...

Účast na Česko-ukrajinském podnikatelském fórum více ...

Nový vizuální styl webové prezentace více ...

Stavba roku 2009 Zlínského kraje. více ...

Stavba roku 2008 Olomouckého kraje. více ...