reprocentrum

PROJEKCE - PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA - UZEMNÍ ŘÍZENÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ - REALIZACE INŽENÝRSKÉ SLUŽBY REALIZACE STAVBY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVEB
PRŮMYSLOVÉ STAVBY OBČANSKÉ A VEŘEJNÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY


Doporučené publikace

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Po zabezpečení vstupných podkladu, přípravě budoucí stavby a následném zabezpečení dokumentace k územnímu řízení je nutno zajistit vydání stavebního povolení, a s ním související dokumentace a projekty.

Projektová dokumentace pro stavební povolení, resp. jeho získání, je dokumentací velice obsáhlou. Musí obsahovat průvodní zprávu s údaji, souhrnnou technickou zprávu, zastavovací plán, vytyčovací výkresy, stavební výkresy, statické posouzení stavby, návrh úprav exteriéru a také projekt organizace výstavby.

Společnost BP projekt, s.r.o. je schopná, díky týmu kvalifikovaných a zkušených pracovníků, zabezpečit komplexní a kvalitní zpracování projektové dokumentace, nevyhnutelné k získání stavebního povolení, včetně jejího projednání s příslušnými orgány.

Zabezpečíme Vám:

Copyright © 2010 BP projekt, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Aktuality

Valná hromada AFI zvolila Ing. Martina Zuštíka členem řídícího výboru více ...

Naše společnost se účastnila Konference ředitelů projektových společností 2014 více ...

V srpnu proběhl v naší společnosti kontrolní audit na systém jakosti více ...

4Projects  - Prostředí pro řízení a správu dokumentů více ...

Účast na česko-tureckém podnikatelském fórum více ...

Účast na Česko-ukrajinském podnikatelském fórum více ...

Nový vizuální styl webové prezentace více ...

Stavba roku 2009 Zlínského kraje. více ...

Stavba roku 2008 Olomouckého kraje. více ...