Výrobní hala Promens Zlín

Jednalo se o celkovou koordinaci výrobního areálu firmy Promens a.s. Výrobní hala o rozměrech 144,97mx106,32m a výškou atiky 11,3m, je provedena jako pětilodní jednopodlažní, v části haly dvoupodlažní. V rámci I.etapy byly provedeny stavební práce týkající se základových konstrukcí ,obvodového a střešního pláště objektu. Vnitřní prostory byly realizovány pouze mezi osami 10-19a , jedná se o provozy lakovny, dokončování, broušení, kanceláře a jídelny. Navrhované prostory technické kontroly a měření se nachází mezi osami Q.1-S a 15-19a v prostorách stávajících dílen údržby a skladu vstupních surovin.

Firma Promens Zlín se zaobírá výrobou plastových dílů nižších a středních sérií pro automobilový průmysl, zemědělské stroje, transportní techniku, zdravotnickou techniku, světelnou techniku a vojenský průmysl.

KLIENT: Promens a.s.
REALIZACE PROJEKTU: 2019