Revitalizace Základní školy Hovězí

Základní škola v obci Hovězí byla vybudována v letech 1955 až 1957 a cílem nynější celkové rekonstrukce je zajištění ekonomického, hygienicky nezávadného a moderního provozu školy dle požadavků norem a zákona.
Byla zpracována projektová dokumentace rekonstrukce budov základní školy včetně návrhu bezbariérového přístupu do objektu a nové vybavení učeben a šaten.
Stavební úpravy jsou zaměřeny celkovou rekonstrukci školy a na snížení spotřeby tepla na vytápění. Technické řešení se týká hlavní budovy, kuchyňského bloku, bloku s tělocvičnou a dvou spojovacích chodeb z hlavní budovy. Jsou navrženy úpravy obvodového pláště budovy o přídavnou tepelně izolační vrstvu stěn včetně části stávajících soklů, úpravy stropů nad posledním podlaží a spodních líců stropů nad 1. podzemním podlaží v hlavní budově, v kuchyňském bloku a spodního líce konstrukce podlahy tělocvičny, výměna střešních krytin a výměna všech okenních a dveřních výplní obvodového pláště za výplně otvorů splňující normové tepelně izolační požadavky
V dokumentaci byla řešena rekonstrukce stravovací části školy včetně zázemí tak, aby vyhovovala současným předpisům a požadavkům. Kapacita kuchyně 500 jídel.

KLIENT: Obec Hovězí
REALIZACE PROJEKTU: 2008 – 2010

 

Poskytnuté služby:

 • Koncepční návrh /studie/
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení
 • Vyřízení územního rozhodnutí
 • Vyřízení stavebního povolení

Rozsah prací:

 • Projektová dokumentace byla rozdělena do tří částí:
  1. část: Tepelně technické úpravy
  2. část: Rekonstrukce školní kuchyně
  3. část: Rekonstrukce budov ZŠ