Rekonstrukce interiérů univerzity v Olomouci

Projekt rekonstrukce interiéru Cyrilometodějské teologické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci.

Jednalo se o vybavení Stěžejní prací byla rekonstrukce auly se speciálními akustickými vlastnostmi. Jedná se o zalamující  konstrukci opatřenou akustickými deskami. Stojí za povšimnutí i detailů dřevěných obkladů  kopírující zalomení stropu.

KLIENT: Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
REALIZACE PROJEKTU: 2016

 

Fotografie od firmy Rigips