reprocentrum

PROJEKCE - PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA - UZEMNÍ ŘÍZENÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ - REALIZACE INŽENÝRSKÉ SLUŽBY REALIZACE STAVBY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVEB
PRŮMYSLOVÉ STAVBY OBČANSKÉ A VEŘEJNÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY


Doporučené publikace

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Aby bylo možné přistoupit k realizaci stavby je nutné, aby byla kromě zabezpečení vstupních podkladů, dokumentace pro územní rozhodnutí a stavebního povolení, dopracovaná také projektová dokumentace pro provádění stavby. Výsledkem je propracování projektu do úrovně jednoznačně určující požadavky jak na kvalitu, tak na požadované vlastnosti stavby.

V této fázi projekce navíc dochází k podrobnému konstrukčnímu a technickému propracování stavby. To jednoznačně určuje nejen stavební prvky a materiály, které budou při realizaci používány, ale také grafické a numerické znázornění v příslušném měřítku. To vše při zohlednění technického a technologického vybavení zhotovitelů stavby. V případě potřeby je možné také upřesňování realizačních výkresů během výstavby.

Zabezpečíme Vám:

V průběhu realizace stavby jsme schopni zabezpečit také dozor projektanta, čili autorský dozor, ve smluvně dohodnutém rozsahu.

Copyright © 2010 BP projekt, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Aktuality

Valná hromada AFI zvolila Ing. Martina Zuštíka členem řídícího výboru více ...

Naše společnost se účastnila Konference ředitelů projektových společností 2014 více ...

V srpnu proběhl v naší společnosti kontrolní audit na systém jakosti více ...

4Projects  - Prostředí pro řízení a správu dokumentů více ...

Účast na česko-tureckém podnikatelském fórum více ...

Účast na Česko-ukrajinském podnikatelském fórum více ...

Nový vizuální styl webové prezentace více ...

Stavba roku 2009 Zlínského kraje. více ...

Stavba roku 2008 Olomouckého kraje. více ...