reprocentrum

PROJEKCE - PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA - UZEMNÍ ŘÍZENÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ - REALIZACE INŽENÝRSKÉ SLUŽBY REALIZACE STAVBY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVEB
PRŮMYSLOVÉ STAVBY OBČANSKÉ A VEŘEJNÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY


Doporučené publikace

BP projekt, s.r.o. –profil společnosti

Společnost BP projekt, s. r. o., je inženýrská a projekční kancelář. Pod daným názvem působí od 1.9.2002 a svou činností navazuje na společnost Báňské projekty Valašské Meziříčí, a.s.

BP projekt, s.r.o. je dceřinou společností Technoprojektu, a.s. Ostrava, významné projektové a inženýrské firmy, která svou odbornou působnost rozvíjí nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Zákazníkům nabízíme komplexní projekční a inženýrské služby pro přípravu a realizaci staveb od zpracování investičních záměrů, provedení odborných studií, projektové dokumentace stavby až po realizaci stavebního díla. To vše při dodržení aktuálního legislativního rámce, který se vztahuje ke konkrétní stavbě.

Organizační struktura naší firmy umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků při dodržení kvality práce stanovené a pravidelně ověřované certifikovaným systémem řízení jakosti.

Kvalitní vyřešení stavebních záměrů garantuje tým kvalifikovaných odborníků a autorizovaných inženýrů, kteří disponují znalostmi a prověřenými dovednostmi v profesních oborech zajišťujících komplexnost stavby.

Odborná pracoviště společnosti jsou vybavena moderní počítačovou technikou pracující v lokální síti s připojením na globální informační systém. To umožňuje vždy využít aktuální technické a legislativní informace k rychlému a pružnému vyřešení zadaného úkolu na vysoké technické úrovni.

V uplynulém období zpracovali naši pracovníci řadu významných projektů a výkonem inženýrské činnosti zabezpečili přípravu i realizaci mnoha složitých staveb českých i zahraničních investorů.

Předmět podnikání:

Společnost je od 1.1.1999 nositelem certifikátu "Systému řízení jakosti" č. 84 509 firmy KEMA Certificate B.V..

Copyright © 2010 BP projekt, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Aktuality

Valná hromada AFI zvolila Ing. Martina Zuštíka členem řídícího výboru více ...

Naše společnost se účastnila Konference ředitelů projektových společností 2014 více ...

V srpnu proběhl v naší společnosti kontrolní audit na systém jakosti více ...

4Projects  - Prostředí pro řízení a správu dokumentů více ...

Účast na česko-tureckém podnikatelském fórum více ...

Účast na Česko-ukrajinském podnikatelském fórum více ...

Nový vizuální styl webové prezentace více ...

Stavba roku 2009 Zlínského kraje. více ...

Stavba roku 2008 Olomouckého kraje. více ...