reprocentrum

PROJEKCE - PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA - UZEMNÍ ŘÍZENÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ - REALIZACE INŽENÝRSKÉ SLUŽBY REALIZACE STAVBY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVEB
PRŮMYSLOVÉ STAVBY OBČANSKÉ A VEŘEJNÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY


Doporučené publikace

Předprojektová příprava

Společnost BP projekt, s.r.o. nabízí svým zákazníkům komplexní a profesionální služby v oblasti projekce.

Z pohledu projekce jedním z prvních kroků, předcházejících samotnému zpracování projektové dokumentace, je jak zajištění vstupních podkladů tak i samotná příprava stavby. Jedná se o několik základních výkonů, které představují podklad pro další kroky v oblasti projekce, a následnou realizaci plánované investiční výstavby

V úvodní fázi projekce dochází nejen k samotné analýze a objasnění zakázky, nebo specifikaci a vyjasnění podkladů a průzkumů nutných pro zpracování zakázky. Přípravná fáze zahrnuje také prohlídku staveniště, zahrnutí stavebních a konstrukčních řešení do cílových představ objednatele, zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků (architekti a pod.), posouzení staticko- konstrukčních řešení, řešení ekonomických a ekologických vazeb na okolí a mnoho dalších činností, které jsme schopni zajistit na profesionální úrovni prostřednictvím týmu kvalifikovaných a zkušených pracovníků..

Zabezpečíme Vám:

Copyright © 2010 BP projekt, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Aktuality

Valná hromada AFI zvolila Ing. Martina Zuštíka členem řídícího výboru více ...

Naše společnost se účastnila Konference ředitelů projektových společností 2014 více ...

V srpnu proběhl v naší společnosti kontrolní audit na systém jakosti více ...

4Projects  - Prostředí pro řízení a správu dokumentů více ...

Účast na česko-tureckém podnikatelském fórum více ...

Účast na Česko-ukrajinském podnikatelském fórum více ...

Nový vizuální styl webové prezentace více ...

Stavba roku 2009 Zlínského kraje. více ...

Stavba roku 2008 Olomouckého kraje. více ...