reprocentrum

PROJEKCE - PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA - UZEMNÍ ŘÍZENÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ - REALIZACE INŽENÝRSKÉ SLUŽBY REALIZACE STAVBY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVEB
PRŮMYSLOVÉ STAVBY OBČANSKÉ A VEŘEJNÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY


Doporučené publikace

BP projekt, s.r.o. – historie společnosti

Kořeny společnosti sahají až do roku 1948, kdy byla ve Valašském Meziříčí založena projektová složka stavebního oddělení firmy Baťa, která pod různými názvy působila až do roku 1954, kdy v souvislosti s budováním palivo-energetické základny těžkého průmyslu přešla jako "Komplexní projektová skupina" do Báňských projektů Ostrava. Samostatné projektové středisko se stalo nedílnou součástí mateřského podniku a podílelo se na rozsáhlé výstavbě hlubinných dolů v Ostravsko-Karvinském revíru.

V polovině 80.let donutila snižující se poptávka středisko ve Valašském Meziříčí hledat nové zákazníky. Z původního zaměření - projektování povrchových zařízení hlubinných dolů se společnost musela přeorientovat na občanskou a průmyslovou výstavbu a pro tyto účely přebudovala celý projektový tým. Po vzájemné dohodě a důkladné přípravě vznikl delimitací od Báňských projektů Ostrava k 1.1.1991 nový státní podnik Báňské projekty Valašské Meziříčí, který byl v rámci 1. vlny kupónové privatizace transformován na akciovou společnost a v polovině roku 2000 došlo ke změně názvu na BP projekt, a.s.

K 1.2.2002 došlo k odprodeji části firmy zabývající se projektovou a inženýrskou činností a realizací staveb společnosti Technoprojekt, a.s. do které byla začleněna jako její divize. Od samého začátku uvažoval nový vlastník s existencí společnosti jako samostatné právnické osoby. Po nezbytném přípravném období došlo 1.9.2002 k vyčlenění divize jako samostatné dceřinné společnosti BP projekt, s.r.o. Nová organizační struktura umožňuje pružnější reakci na požadavky obchodních partnerů při zachování kvality dané certifikací dle normy ISO 9001. Díky tomu Vám můžeme nabídnout komplexní služby - zpracování studií, jednotlivých stupňů projektové dokumentace i zabezpečení inženýrské činnosti za velmi zajímavé ceny.

Pro zabezpečení některých profesí má společnost vybudovanou síť stále prověřovaných spolupracovníků - standardních subdodavatelů. Společnost má významné postavení především v rámci širšího regionu severní Moravy a Slezska. Aktivity však vyvíjí na celém území ČR.

Copyright © 2010 BP projekt, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Aktuality

Valná hromada AFI zvolila Ing. Martina Zuštíka členem řídícího výboru více ...

Naše společnost se účastnila Konference ředitelů projektových společností 2014 více ...

V srpnu proběhl v naší společnosti kontrolní audit na systém jakosti více ...

4Projects  - Prostředí pro řízení a správu dokumentů více ...

Účast na česko-tureckém podnikatelském fórum více ...

Účast na Česko-ukrajinském podnikatelském fórum více ...

Nový vizuální styl webové prezentace více ...

Stavba roku 2009 Zlínského kraje. více ...

Stavba roku 2008 Olomouckého kraje. více ...