PUBLIC AND CIVIL BUILDINGS

Projekční příprava veřejných a občanských staveb je jednou ze stěžejních projekčních zaměření společnosti BPprojekt. Je zajištěna ve všech stupních projektové dokumentace nutné pro legislativní povolení veřejných a občanských staveb včetně vypracování studie vlivu stavby na životní prostředí. Dále je vypracovávána dokumentace pro realizaci veřejných a občanských staveb pro jednotlivé dodavatele těchto staveb.

Specializujeme se především na:

  • Stavby administrativního charakteru (pojišťovny, úřady, banky)
  • Zdravotnická a pečovatelská zařízení (nemocnice, domy s pečovatelskou službou, hospice, dětské domovy)
  • Stavby pro školství a sport (MŠ, ZŠ, SŠ, školní kuchyně a jídelny, hřiště)
  • Ubytovací a stravovací zařízení (hotely, motely, penziony, restaurace)
  • Bytové stavby (bytové domy, mansardové nástavby)
  • Památkově chráněné objekty

Reference občanské stavby - AJ Reference školská zařízení - AJ Reference zdravotnická zařízení - AJ Reference obytné objekty - AJ Reference sport a rekreace - AJ