Sphere of Business

Orientation


Historie

Společnost BP projekt, s. r. o., je inženýrská a projekční kancelář. Pod daným názvem působí od 1.9.2002 a svou činností navazuje na společnost Báňské projekty Valašské Meziříčí, a.s., která byla založena před více než 50 lety.

Kořeny společnosti sahají až do roku 1948, kdy byla ve Valašském Meziříčí založena projektová složka stavebního oddělení firmy Baťa, která pod různými názvy působila až do roku 1954, kdy v souvislosti s budováním palivo-energetické základny těžkého průmyslu přešla jako “Komplexní projektová skupina” do Báňských projektů Ostrava. Samostatné projektové středisko se stalo nedílnou součástí mateřského podniku a podílelo se na rozsáhlé výstavbě Ostravsko-Karvinském revíru.

V polovině 80.let donutila snižující se poptávka středisko ve Valašském Meziříčí hledat nové zákazníky. Z původního zaměření – projektování povrchových zařízení dolů se společnost musela přeorientovat na občanskou a průmyslovou výstavbu a pro tyto účely přebudovala celý projektový tým.

Pro zabezpečení některých profesí má společnost vybudovanou síť stále prověřovaných spolupracovníků – standardních subdodavatelů. Společnost má významné postavení především v rámci Zlínského a Moravskoslezského kraje. Aktivity však vyvíjí na celém území ČR.