Social responsibility

Vážíme si prostředí, ve kterém žijeme a podnikáme. Usilujeme o to, aby naše společenská odpovědnost byla patrná, nejen v profesionálních výsledcích naší práce, ale ve všech navazujících oblastech společenského života.

Podporujeme řadu charitativních aktivit, podporujeme prostřednictvím finanční a věcné podpory. Technoprojekt věnoval od roku 2000 více než 500 000 ,- Kč na projekty v oblasti sociální a zdravotní.