About company

Jsme projekční kancelář zabývající se nejen projekcí, ale také konzultací, poradenstvím a inženýrskou činností pro vyřízení všech potřebných povolení, k úspěšné realizaci záměru. Pod daným názvem působíme od roku 2002 a svou činností navazujeme na společnost Báňské projekty Valašské Meziříčí, a.s.

Jako dcera mateřské společnosti Technoprojektu, a.s., nabízíme svým zákazníkům komplexní projekční a inženýrské služby pro přípravu a realizaci staveb. To vše při dodržení aktuálního legislativního rámce, který se vztahuje ke konkrétní stavbě. Jsme zaměřeni především na občanskou výstavbu, ekologické stavby a stavby lehkého průmyslu.

Struktura naší firmy a úzká spolupráce s mateřskou společností Technoprojekt,a.s. , umožňuje pružně reagovat na požadavky našich zákazníků při dodržení kvality práce stanovené ověřeným certifikovaným systémem řízení jakosti.

Kvalitní vyřešení stavebních záměrů Vám garantuje tým kvalifikovaných odborníků a autorizovaných inženýrů, kteří disponují znalostmi a prověřenými dovednostmi.

Industry

Restrukturalizace průmyslu probíhající ve velké části střední a východní Evropy s sebou přinesla příchod řady zahraničních investorů a tím i nových technologií. Vytvářejí se rozsáhlé průmyslové zóny, v nichž jsou umístěné průmyslové stavby a to zejména pro automobilový průmysl a lehký průmysl, kde jsou v poslední době na vzestupu logistická centra a sklady. Společnost v uvedených oblastech intenzivně pracuje spolu s dlouhodobým zaměřením na sklářský průmysl.

Specializujeme se především na:

  • Stavby výrobního charakteru.
  • Sklady a logistika
Reference stavby výrobního charakteru - AJ Reference sklady přístřešky, manipulační plochy - AJ

PUBLIC AND CIVIL BUILDINGS

Projekční příprava veřejných a občanských staveb je jednou ze stěžejních projekčních zaměření společnosti BPprojekt. Je zajištěna ve všech stupních projektové dokumentace nutné pro legislativní povolení veřejných a občanských staveb včetně vypracování studie vlivu stavby na životní prostředí. Dále je vypracovávána dokumentace pro realizaci veřejných a občanských staveb pro jednotlivé dodavatele těchto staveb.

Specializujeme se především na:

  • Stavby administrativního charakteru (pojišťovny, úřady, banky)
  • Zdravotnická a pečovatelská zařízení (nemocnice, domy s pečovatelskou službou, hospice, dětské domovy)
  • Stavby pro školství a sport (MŠ, ZŠ, SŠ, školní kuchyně a jídelny, hřiště)
  • Ubytovací a stravovací zařízení (hotely, motely, penziony, restaurace)
  • Bytové stavby (bytové domy, mansardové nástavby)
  • Památkově chráněné objekty
Reference občanské stavby - AJ Reference obytné objekty - AJ Reference školská zařízení - AJ Reference zdravotnická zařízení - AJ Reference sport a rekreace - AJ