reprocentrum

PROJEKCE - PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA - UZEMNÍ ŘÍZENÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ - REALIZACE INŽENÝRSKÉ SLUŽBY REALIZACE STAVBY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVEB
PRŮMYSLOVÉ STAVBY OBČANSKÉ A VEŘEJNÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY


Doporučené publikace

Ekologické stavby

Vliv každé stavby na životní prostředí je v současné době velmi pečlivě a podrobně posuzován. U velkých, vybraných a ekologicky významných staveb je vyžadováno samostatné posouzení (EIA) ze zákona. Velmi významné jsou stavby, které eliminují negativní účinky lidské činnosti nebo je minimalizují. K těmto stavbám patří zařízení na úpravu a čištění vod a vzduchu, zařízení na likvidaci, separaci, recyklaci a ukládání odpadu a další stavby.

V naší projektové činnosti se specializujeme především na:

Copyright © 2010 BP projekt, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Reference

Sběrné dvory

Ekologické úpravy stanovišť transformátorů