reprocentrum

PROJEKCE - PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA - UZEMNÍ ŘÍZENÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ - REALIZACE INŽENÝRSKÉ SLUŽBY REALIZACE STAVBY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVEB
PRŮMYSLOVÉ STAVBY OBČANSKÉ A VEŘEJNÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY


Doporučené publikace

Certifikovaný systém jakosti

Veškeré činnosti společnosti BP projekt, s.r.o. jsou prováděny v souladu s platnými zákony a předpisy, formou vázaných i volných živností. Jejich vysokou úroveň garantují zodpovědní zástupci, autorizovaní inženýři v jednotlivých oborech a rovněž certifikovaný systém jakosti dle normy ISO 9001:2001.

Systém jakosti

Systém jakosti byl v BP projektu certifikován již v roce 1999 podle norem ISO 9001 holandskou firmou KEMA Quality B.V. V roce 2002 byl certifikován systém managementu jakosti podle požadavků novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2000.

V roce 2006 se uskutečnil ve společnostech Technoprojekt, a.s., BP projekt s.r.o. a KERAMOPROJEKT PRAHA, a.s. sdružený certifikační audit systému managementu jakosti (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 německou firmou TÜV. Sdružený certifikační audit potvrdil, že všechny zúčastněné firmy postupují podle jednotného systému řízení jakosti popsaného ve společné Příručce jakosti. Firmy mají integrovanou Politiku jakosti a ochrany životního prostředí stanovenou akciovou společností Technoprojekt. Touto společností je prováděno celkové hodnocení systému jakosti a odtud jsou řízeny interní audity. Získaný certifikát platil do 8.září 2009. Od června 2009 je systém auditován akreditovanou certifikační společností KEMA Quality B.V.. Certifikát byl upraven 8.září 2009 a je platný do 8.září 2012.

Systém environmentálního managementu

Systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2005 byl implementován od začátku roku 2006. Jeho úspěšný audit proběhl v říjnu 2006, získaný certifikát měl platnost do 8.9.2009. Rovněž tento systém je auditován akreditovanou certifikační společností KEMA Quality B.V.. Certifikát byl upraven 8.září 2009 a je platný do 8.září 2012.

Dokumenty ke stažení

Certifikáty ke stažení

ISO 9001:2008 cz [230 KB, PDF]
ISO 9001:2008 an [240 KB, PDF]
ISO 14001:2004 cz [240 KB, PDF]
ISO 14001:2004 an [230 KB, PDF]
Copyright © 2010 BP projekt, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Aktuality

Valná hromada AFI zvolila Ing. Martina Zuštíka členem řídícího výboru více ...

Naše společnost se účastnila Konference ředitelů projektových společností 2014 více ...

V srpnu proběhl v naší společnosti kontrolní audit na systém jakosti více ...

4Projects  - Prostředí pro řízení a správu dokumentů více ...

Účast na česko-tureckém podnikatelském fórum více ...

Účast na Česko-ukrajinském podnikatelském fórum více ...

Nový vizuální styl webové prezentace více ...

Stavba roku 2009 Zlínského kraje. více ...

Stavba roku 2008 Olomouckého kraje. více ...